MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Po stopách Máté Laczkó Szepsiho (Moldavského)

Projekt: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 / Magyarország – Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007 – 2013

 

Popis projektu

Názov: Po stopách Máté Laczkó Szepsiho (Moldavského) / Szapsi Laczkó Máté nyomában

Vedúci partner: Mesto Moldava nad Bodvou

Cezhraničný partner: Erdőbénye Községek Önkormányzata

Priorita činnosti:

 - Hospodárstvo a spoločnosť

 - Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť

Miesto: Moldava nad Bodvou a Erdőbénye (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

 

Celkový rozpočet partnerov:

Rozpočet vedúceho partnera - Moldava nad Bodvou v EUR (s DPH): 390 277,14 €
   - vlastné zdroje 19 513,86 €
   - zdroje ERDF 331 735,57 €
   - štátny rozpočet 39 027,71 €

Rozpočet cezhraničného partnera - Erdőbénye v EUR (s DPH): 333 371,89 €
   - vlastné zdroje 16 668,59 €
   - zdroje ERDF 283 366,11 €
   - štátny rozpočet 33 337,19 €

Rozpočet partnerov v spolu: 723 649,03 € s DPH

Výška podpory: 664 315,61 € s DPH

Začiatok projektu: 2009 / jún

Predpokladané ukončenie projektu: 2011 / máj

Dĺžka projektu: 24 mesiacov

 

Hlavný cieľ projektu:

Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi Moldavou nad Bodvou a Erdőbénye v oblasti tvorby spoločného produktu cestovného ruchu na základe osobnosti Szepsi Laczkó Mátého – zhotoviteľa asszú a tradícií vinárstva.

 

Špecifické ciele:

 - Vytvorenie infraštruktúry na podporu zámeru

 - Vytvorenie inštitucionálneho zázemia ľudských zdrojov pre realizáciu a trvalé udržanie zámeru

 - Spracovanie metodiky produktu cestovného ruchu a jeho aplikácia do praxe

 - Spoločné podujatia na publicitu (public relations) projektu a jeho výstupov