MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Platené parkovanie v centre mesta Moldava nad Bodvou

Identifikačné údaje:

Katastrálne územie: Moldava nad Bodvou

Pozemky: vo vlastnictve mesta Moldava nad Bodvou

Lokalita:
   - ul. Hlavná (krátkodobé - jednostranne)
   - ul. Hviezdoslavova (krátkodobé - obojstranne)
   - ul. Kalvinska (dlhodobé)

Ciel' platených parkovacích miest:

Našim prvoradým cieľom je zabezpečiť bezpečné a pohodlné parkovanie vozidiel v centre mesta, čo sa dá dosiahnuť spoplatnením parkovacích miest. Tieto miesta budú slúžiť najmä na krátkodobé parkovanie, čo je spoplatňové ½ hodinovou tarifikáciou.

 

Návrh platených parkovacích miest - 1. etapa (rok 2013)

Hlavná ul.
   - jednostranné pozdĺžne parkovanie
   - platené parkovacie miesta
   - dĺžka 140 m
   - počet odstavených vozidiel cca 20
   - 1 parkovací automat na mince
   - ½ hodnivá tarifikácia
   - vysoká tarifa - 0,50 €

Hviezdoslavova ul.
   - obojstranné pozdĺžne parkovanie a šikmé jednostranné parkovanie
   - parkovanie oproti VÚB šikmým státim tiež bude spoplatňované
   - platené parkovacie miesta na oboch stranách komunikácie
   - dĺžka 170 m a 145 m
   - počet odstavených vozidiel cca 30 a cca 25
   - 2 parkovacie automaty na mince (po oboch stranách komunikácie)
   - ½ hodnivá tarifikácia
   - vysoká tarifa - 0,50 €

Kalvínska ul.
   - dlhodobé parkovanie
   - platené parkovacie miesta
   - počet odstavených vozidiel cca 40-50
   - 1 parkovací automat na mince
   - možnosť dlhodobej tarifikácie (dlhodobého - celodenného státia)
   - nízka tarifa - 0,20 € a celodenná tarifa - 1,00 €
   - kamerový systém