MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oprava strechy – bytový dom na Školskej ulici 18, 20, 22, 24

Názov stavby: "Oprava strechy, objekt – bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24"

Objednávateľ (odovzdávajúci): Mestské bytové hospodárstvo, p. o., Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ (preberajúci): STEEL SLOVAKIA KOŠICE s.r.o., Učňovská 10, 040 15 Košice-Šaca

Termín realizácie: 18. 11. 2009 - 15. 1. 2010

Základné údaje o stavbe: Stavba sa realizuje podľa Zmluvy o dielo uzavretej dňa 20.11.2009: "Oprava strechy, objekt - bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24"

Miesto stavby: Moldava nad Bodvou, bytový dom č. s. 349, postavený na parcele 1219

Rozpis opráv: Oprava strechy na objekte Bytového domu na Školskej ul. č. 18, 20, 22, 24 v Moldave nad Bodvou

Popis prác (členenie):

  • demontáž a montáž strechy
  • klampiarske konštrukcie
  • hromozvod (demontáž, dodávka a montáž)
  • vyčistenie podkrovia
  • búranie starých a montáž nových komínov – podľa pokynov technického dozoru
  • izolácia proti vode a zemnej vlhkosti
  • tepelná izolácia (montáž)
  • dodávka a uloženie škridiel TONDACH – TWIST XXL

Pevná cena za vykonané práce:

 - 95.325,00 € bez DPH

 - 18.111,75 € - DPH

 - 113.436,75 € s DPH

Financovanie:

 - 100.000 € - úver vlastníkov bytov

 - 13.436,75 € (zvyšok) - úhrada vlastníkov bytov z vlastného spoločného sporenia

Záručná doba na zrealizovanú stavbu: 60 mesiacov (5 rokov)

Termín preberacieho konania stavby: 15. 1. 2010

 

01
02
03
04
05
06