MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oprava ciest 2010

Stavebná akcia zahrňuje opravu ciest v Moldave nad Bodvou a mestskej časti Budulov r. 2010 prostredníctvom vlastných zdrojov – úveru vo výške 10 mil. Sk, cca 335 tis. €. Poradie dôležitosti opráv sa schvaľovalo na 34. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou dňa 18. marca 2010.

 

Opravy ciest sú ohraničené sumou vo výške 10 mil. Sk, cca 335 tis. €.

 

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zmluvný zhotoviteľ: EUROVIA SK, Košice

Termín realizácie: jún – november 2010 + apríl 2011

Náklady: 10 mil. Sk, cca 335 tis. Eur

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14