MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oprava chodníkov 2010

Stavebná akcia zahrňuje opravu chodníkov v Moldave nad Bodvou a mestskej časti Budulov r. 2010 prostredníctvom vlastných zdrojov – úveru vo výške 5 mil. Sk, cca 166 tis. €. Poradie dôležitosti opráv sa schvaľovalo na 34. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou dňa 18. marca 2010.

Opravy chodníkov sú ohraničené sumou vo výške 5 mil. Sk, cca 166 tis. €.

 

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zmluvný zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Košice

Plánovaný termín realizácie: august – november 2010

Skutočné zahájenie prác: 11. augusta 2010

Náklady: 5 mil. Sk, cca 166 tis. Eur

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15