MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oplotenie cintorína

Predmetom zákazky bola realizácia oplotenia areálu cintorína v Moldave nad Bodvou. Oplotenie bolo realizované z betónových panelov o rozmere 200 x 50 cm – skladačka. Jednostranné betónové oplotenie disponuje dekoračnými vlastnosťami, z dôvodu docielenia estetického vzhľadu vnútorného oploteného priestoru. Nakoľko jedna časť oplotenia už bola zrealizovaná, bolo nutné dodržať dekoračný vzor už jestvujúceho oplotenia z dôvodu docielenia jednotného vzhľadu. Stĺpiky oplotenia sú hladké s 200 cm ostávajúcou výškou nad zemou so zaobleným ukončením.
 
Realizácia: 05-06/2016
 
Cena diela: 18.625,52 Eur s DPH