MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oddychová zóna pri rieke Bodva

Názov projektu: Oddychová zóna pri rieke Bodva

Cieľ projektu: Vytvoriť oddychovú zónu pre deti, mládež a širokú verejnosť mesta Moldava nad Bodvou

 

http://karpatskanadacia.sk/

 

"Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U.S. Steel Košice, s.r.o."

Celkové náklady na projekt: 2.800 EUR

Výška grantu: 2.500 EUR

Miera spolufinancovania: 10%

Doba trvania projektu: marec - november 2015

Celkový počet zamestnancov USSKE podieľajúcich sa na realizácii projektu: 4

Predpokladaný počet dobrovoľníkov: 20

 

Opis projektu:

Celý projekt je postavený na silnej spolupráci samosprávy s obyvateľmi, miestnymi podnikateľmi a občianskym združením. Idea vytvorenia oddychovej zóny pochádza od obyvateľov danej časti sídliska, ktorí artikulovali svoje potreby a navrhli riešenie priestoru, do ktorého sa chcú aktívne zapojiť. Po prekonzultovaní a výbere potrebných elementov na doplnenie priestoru budú v jarných a letných mesiacoch organizované brigády, na ktorých sa vykonajú potrebné drobné terénne úpravy a nainštalujú jednotlivé prvky ihriska, súčasťou ktorého budú moderné preliezky pre menšie deti a súčasne exteriérové fitness zariadenia pre mládež.

 

Partneri projektu:
   - VESPOL, s.r.o

   - Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Moldava nad Bodvou