MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou

Predmet: Nákup univerzálnej čistiacej techniky pre zimnú a letnú údržbu pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou

 

Popis projektu:

Prioritná os: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia

Schválená žiadosť o NFP (nenávratný finančný príspevok)

 

Financovanie:

Celková schválená suma NFP v Eurách (pridelené prostriedky z verejných zdrojov): 362.263,12 Eur (95 %), 5 % spolufinancovanie 19.066,48 Eur

 

Rozpis financovania:

Zdroje ERDF v Eurách: 324.130,16 (85 %)

Zdroje ŠR v Eurách: 38.132,96 (10 %)

Spolufinancovanie: 19.066,48 (5 %)

Predpokladaný termín dodávky techniky: apríl 2011