MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Miestna komunikácia v Moldave nad Bodvou, Nová ul. - 1. etapa

Názov: Miestna komunikácia v Moldave nad Bodvou – Nová ul.

Miesto realizácie: od Inkubátorového domu po križovatku Nám. budovateľov – Nová ul.

Rozpočtové náklady: 5 171 980,50 Sk

Zmluvná cena: nebola stanovená

Dodávateľ stavby: nebol vybratý

Začiatok výstavby: 06/2008

Ukončenie výstavby: nebol stanovený

Popis a parametre stavby:

Vetva A dl. 161,84 m

Vetva B dl. 171,62 m

Vetva C dl. 111,39 m

Šírka jazdného pásu 2x3,0 m = 6,0 m

Nespevnené krajnice š. 0,5 m

Celková šírka 7,0 m

Vozovka bude ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 2-15

Konštrukcia vozovky:
- Asfaltový betón tr. III ABS III hr. 60 mm
- Spojovací postrek asfaltový
- Obaľované kamenivo tr. I OKH I hr. 80 mm
- Infiltračný postrek asfaltový
- Vibrovaný štrk VŠ hr. 200 mm
- Štrkodrva ŠD hr. 200 mm

Na jestvujúcich komunikáciách pri kotolni K3 bude zriadená iba vrstva OKH I ako vyrovnávacia vrstva a vrstva krytu z ABS III

Spôsob financovania: Z rozpočtu mesta

01