MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

MHD Moldava nad Bodvou

V meste Moldava nad Bodvou je v súčasnosti aktívna prímestská doprava, fungujúca približne od roku 2004. Vzhľadom na to, že na Slovensku je železničná doprava nadradená autobusovej, dňa 13.12.2015, súčasne so spustením prevádzky Terminálu integrovanej dopravy (TIOP), došlo k úprave prepravného poriadku a to zrušením tých liniek autobusov, ktorých pravidelný odchod z Moldavy do Košíc sa stal súbežný s odchodom vlaku z TIOP. Konkrétne ide o linku Moldava - Košice s odchodom zo zastávky MŠ Severná (pri novom parkovisku Kakaš) v čase o 04:35 a o 06:15 s nástupom približne po 25 osôb.
Vzniknutú situáciu a zároveň skvalitnenie služieb obyvateľstvu sa mesto rozhodlo riešiť uzavretím zmluvy s prepravnou spoločnosťou eurobus, a.s. na zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy.
 
Špecifikácia prepravnej požiadavky:
- Potreba zabezpečenia prepravy sa vzťahuje na pracovné dni pondelok – piatok v zmysle platného cestovného poriadku.
- Tarifná vzdialenosť na 1 spoj činí 4,9 km a denne sa vykoná 8 otočiek.
- Jednotlivé spoje sú navrhnuté tak, aby boli prispôsobené odchodom, respektíve príchodom vlakov v dopravných špičkách z Terminálu integrovanej dopravy v Moldave nad Bodvou.
- Zastávky budú technicky riešené tak, aby umožňovali bezpečne odstaviť autobus. Na miestach, kde zastávka v súčasnosti absentuje (ZŠ ČSA a Inkubátor) sa navrhuje výstavba spevnených plôch na úkor zelene. Polohy zastávok sú schválené

Dopravným inšpektorátom a riadne označené dopravnými značkami (zvislými označníkmi a zároveň ležatým dopravným značením).
Kompletná realizácia zastávok bude ukončená v termíne do 01.12.2016.
 
- Cestovné náklady pre občana, cestujúceho prímestskou dopravou v Moldave nad Bodvou určuje Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave, schválená Košickým samosprávnym krajom a dopravcom eurobus, a.s. v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Jednosmerné základné cestovné – 0,50 €
Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty – 0,44 €
Jednosmerné zľavnené cestovné – 0,30 €
Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty – 0,26 €
Občania nad 70 rokov – 0,30 €
Cestovný lístok si cestujúci zakúpi priamo u vodiča autobusu, čipovú kartu si vybaví na autobusovej stanici v Košiciach.
 
Autobus na vnútromestskej linke bude označený žltou tabuľou so znakom mesta, číslom linky a v zmysle vyhlášky názvom východzej  zastávky a medzizastávky.
 
Pilotná, t.j. skúšobná linka, označená číslom „1“ bude spustená dňa 05.09.2016 s navrhovanou trasou a polohami zastávok:
1. Moldava nad Bodvou - mesto
2. Rožňavská
3. Z.Š. - ČSA
4. Sídlisko Mier
5. Z.Š. - ČSA
6. Inkubátor
7. Námestie
8. Moldava nad Bodvou – mesto
 
V prípade aktívneho využívania prímestskej dopravy občanmi je od 10.12.2016 naplánované spustenie linky s číslom „2“ s navrhovanou trasou:
 
Moldava nad Bodvou – mesto
Budulov (otočka)
Moldava nad Bodvou - mesto
Rožňavská
Tesco
Terasa (otočka)
Tesco
Z.Š. – ČSA
Sv. Rócha
Sídlisko Mier
Z.Š. - ČSA
Inkubátor
Námestie
Moldava nad Bodvou – mesto
 
Dátum začatia projektu: 09/2016
Dátum ukončenia projektu: trvá
 
Vlastné náklady: 850 € / mesačne
Celkové náklady: 850 € / mesačne