MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Mestské kúpalisko

Mesto Moldava nad Bodvou pristúpilo k rekonštrukcii Mestského kúpaliska, spočívajúcej v obnove veľkého a malého bazéna náterom polyuretánovou farbou na jestvujúci podklad, vysprávkou bazénových brodítok. Zrekonštruovali sa hygienické a prevádzkové priestory, prebehlo uloženie betónovej dlažby pod lehátka, osadenie nových spŕch, studničiek s pitnou vodou, úschovných skriniek. V areáli boli prevedené drobné terénne úpravy s výsadbou stromov a okrasných kríkov. Na zvýšenie atraktivity kúpaliska mesto zabezpečilo nákup nafukovacieho vodného futbalu a trampolíny.
 
Dátum začatia projektu: 05/2016
Dátum ukončenia projektu: 06/2016
 
Vlastné zdroje: 16 562,94 €
Celkové náklady: 16 562,94 €