MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komunitné centrum Moldava nad Bodvou

Názov projektu: Komunitné centrum Moldava nad Bodvou

Miesto realizácie projektu: Budulovská 1, 045 01 Moldava nad Bodvou

Operačný program: Regionálny operačný program www.ropka.sk

Prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Názov opatrenia: Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Celkové oprávnené výdavky projektu:

   - Intenzita pomoci NFP 95 %

   - Celkové oprávnené výdavky projektu 278 306,87 Eur

   - Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - ERDF

Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2

Dátum začatia realizácie: 3/2014

Dátum ukončenia realizácie: 6/2015

Riadiaci orgán: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky