MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Kabelizácia NN siete – Hviezdoslavova ulica

Predmetom tejto stavebnej akcie je náhrada nevyhovujúcej, fyzicky opotrebovanej vzdušnej NN siete a to káblovým vedením uloženým v zemi a osadenie elektromerových rozvádzačov pre jednotlivých odberateľov na verejne prístupnom mieste.

V súčinnosti s týmito prácami sa realizuje pokládka verejného osvetlenia do zeme, pričom sa pripoloží aj rezervná chránička.

 

Miesto realizácie: ul. Hviezdoslavova, Kalvínska, Dukelských hrdinov a časť Rožňavskej ulice

Celkové rozpočtové náklady v eurách:

Realizácia stavby: 1. 6. 2010 – 30. 9. 2010

Akciu zastrešuje: Východoslovenská distribučná, a. s. + Mesto Moldava nad Bodvou

01
02