MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Inkubátorový dom

Názov: Inkubátorový dom

Miesto realizácie: Školská ulica č.10

Investor: Mesto Moldava nad Bodvou, ZMOUB

Rozpočtové náklady: 29 744 051,- Sk

Zmluvná cena: 32 429 928,- Sk

Dodávateľ stavby: HS HSV s.r.o., Hroncova 2, Košice

Začiatok výstavby: 10/2005

Ukončenie výstavby: 09/2006

Popis a parametre stavby: Inkubátoerový dom je novostavba výrobných, skladových, obchodno-kancelárskych priestorov s technickým zázemím a vzdelávacím centrom. Inkubátorový dom je určený pre začínajúcich podnikateľov. Na túto stavbu bude v budúcnosti nadväzovať druhá časť stavby – Polyfunkčný dom s ďalšími obchodnými, administratívnymi a ubytovacími kapacitami pre komerčné účely. Novostavba je umiestnená v intraviláne mesta Moldava nad Bodvou na pravom brehu rieky Bodvy v zóne, ktorá spája historické jadro so sídliskom. Stavba je dvojposchodová s využitým podkrovím.

Kapacita:
Predajná a prezentačná plocha – 214 m2
Výrobná plocha (7 dielní) – 311 m2
Kancelárske plochy (10 kancelárií) – 206 m2

Zastavaná plocha: 653 m2

Úžitková plocha: 1.432 m2

Obstavaný priestor: 8.210 m2

Spôsob financovania stavby:
Štrukturálne fondy EÚ 63%
Mesto Moldava n/B 34,5%
KSK 2,5%

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20