MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Hala K5 – I. etapa rekonštrukcie

Jednopodlažný objekt - Športový hala K5 je majetkom mesta Moldava nad Bodvou. Situovaný je na parcele č. 1020/288 a 1020/292 na sídlisku Mier.
Športová hala vznikla prestavbou západnej časti nevyužívaného objektu – uholne, v rokoch 2006/2007. Hala disponuje rozmermi 20,84 x 12,80 m, so svetlou výškou 4,90 m, s pôvodne nainštalovanou umelou ľadovou plochou s mantinelmi.
Súčasťou objektu sú kapacitne nevyhovujúce hygienické zariadenia a nedokončená prístavba, rozostavaná v období rekonštrukcie, v ktorej bol plánovaný vstup so zádverím a dodatočným hygienickým zariadením.
Aj napriek pôvodne atraktívnemu zámeru prestavby v tom čase už nevyužívaného a chátrajúceho objektu kotolne s uholňou, došlo nedokončenou prestavbou, nevhodným výberom použitých materiálov pri rekonštrukcii a nekvalitne prevedenou prácou k postupnému znehodnoteniu prostredia a tým aj k poklesu atraktivity využitia objektu.
Mesto ako investor tento rok začalo s I. etapou prestavbou Športovej haly K5 a to demontážou plastovej ľadovej plochy, výmenou existujúcej podlahovej krytiny na plasticko-elastickú športovú podlahu, montážou funkčného a  estetického dreveného obkladu stien, výmenou pôvodných okenných konštrukcií, revíziou vzduchotechniky, zriadením samostatného odberného miesta, drobnými stavebnými úpravami a v roku 2020 plánuje dokončenie rozostavanej prístavby so zriadením šatní a hygienických zariadení. 
Cena za realizáciu projektu bola stanovená na základe rozpočtu a v I. etape mesto vyčlenilo na rekonštrukciu 35.000 €.