MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Dodávka a montáž klimatizácie

Vybavenie kancelárií Mestského úradu na Bartalošovej ulici v Moldave nad Bodvou klimatizačným zariadením:
- prízemie: Dva kancelárske priestory s orientáciou na východnú stranu sú vybavené 2 kusmi samostatných splitových jednotiek, miestnosť serverovne bude chladená samostatným splitom
- poschodie: kancelárske priestory s orientáciou na východnú stranu a dispozične voľne prepojené priestory sú vybavené 5 kusmi vnútorných multi klimatizácií
- vnútorné multi klimatizácie na poschodí sú napojené na 1 kus vonkajšej multisplitovej jednotky
- umiestnenie vonkajších jednotiek bude na konzolách na streche (dodávka zhotoviteľa)
- elektrický prívod pre klimatizácie je z rozvádzača vedený v lištách k vonkajším jednotkám (dodávka zhotoviteľa s revíznou správou)
- rozvody klimatizačných medených potrubí, elektrických komunikačných káblov a odvodu kondenzátu sú vedené v klimatizačných lištách na strechu s hydraulickým zaizolovaním prestupov. Odvod kondenzátu je zaústený do kanalizácie alebo do exteriéru
 
Dátum začatia projektu: 06/2016
Dátum ukončenia projektu: 07/2016
 
Vlastné zdroje: 14 618,16 €
Celkové náklady: 14 618,16 €