MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Digitalizácia a modernizácia kamerového systému v Moldave nad Bodvou

Názov projektu:
Digitalizácia a modernizácia kamerového systému v Moldave nad Bodvou

Cieľ projektu:
Globálnym cieľom projektu je zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta Moldava nad Bodvou pred poškodením a ničením kriminálnou činnosťou. Projekt sleduje dva špecifické ciele: inštaláciu nových digitálnych bezpečnostných kamier a vybudovanie moderného centra monitorovania a obsluhy kamier.

Realizácia projektu:
najneskôr do 30.11.2017

Výsledok projektu:
Kamerový systém na území mesta Moldava nad Bodvou:
   - počet nových kamier: 20 ks
   - počet vynovených centier obsluhy kamier: 1 ks
   - počet nových monitorov/TV: 3 ks

Počet stanovísk:
   - pôvodných: 11
   - nových: 3

Rozpočet projektu:
Cena celkom bez DPH: 29.980,55 €
Cena celkom s DPH: 35.976,66 €
Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality podľa zmluvy č. 1604/2017 zo dňa 28.02.2017: 20.000 €
Vlastné zdroje: 15.976,66 €

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky