MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

„Chodník domov“ - s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne

GRANT:
Program obce bližšie k vám 2016-06-23
kategória: prírodné prostredie
z 203 žiadostí získalo grant 25 projektov
Peňažný dar vo výške 3 200,- €

Dátum začatia projektu: 02.09.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2016
 
Zhotoviteľ:
Správa zelene Mesta Moldava nad Bodvou
Vlastné zdroje: 1 188,55 €
Celkové náklady: 4 388,55 €