MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Centrum sociálnych služieb - Moldava nad Bodvou

V intraviláne mesta Moldava nad Bodvou, v obytnej zóne na parcele č. 1157 sa nachádza pôvodný objekt Detských jaslí zo 60-tych rokov minulého storočia. Objekt a jeho areál neslúži pôvodnej funkcii a je nevyužívaný.

Mesto Moldava nad Bodvou preto navrhuje zrekonštruovať daný objekt pre funkciu Centrum sociálnych služieb. Predmetná dokumentácia preto rieši rekonštrukciu, ako aj potrebnú nadstavbu a prístavbu pre novú funkciu areálu.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

 • SO - 01 Hrubé terénne úpravy a odhumusovanie
 • SO - 02 Jestvujúca budova
 • SO - 02.1 Rekonštrukcia jestvujúcej budovy (23 lôžok)
 • SO - 02.2 Nadstavba a prístavba k jestvujúcej budove (19 lôžok)
 • SO - 03 Prístavba (59 lôžok)
 • SO - 04 Prepojenie prístavby vodou
 • SO - 05 Prepojenie prístavby kanalizáciou
 • SO - 06 Prepojenie prístavby silnoprúdovým rozvodom
 • SO - 07 Rekonštrukcia pripojenia horúcovodu
 • SO - 08 Spevnené plochy
 • SO - 08.1 Oplotenie
 • SO - 09 Zariadenie interiéru
 • SO - 09.1 Interiér jestvujúcej budovy
 • SO - 09.2 Interiér prístavby
 • PS - 01 Výťahy

 

Generálny projektant: Investconsul spol. s r. o. Košice

Zmluvný zhotoviteľ:

Možný termín výstavby: 06/2011 - 06/2013

Predpokladaný rozpočet: 2.655.514 Eur bez DPH (80 mil. Sk bez DPH)

Financovanie:

 

Situácia

Pohľady

01
02
03
04