MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24

Názov stavby: Objekt – bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24

Objednávateľ: Mestské bytové hospodárstvo, p. o., Moldava nad Bodvou + Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ (preberajúci): STEEL SLOVAKIA KOŠICE s.r.o., Učňovská 10, 040 15 Košice – Šaca

Prebiehajúce práce: na bytovke sa koncom minulého roka vykonala oprava strechy, vrát. zateplenia. V súčasnosti sa realizuje kompletná oprava vonkajšej fasády so zateplením, oprava balkónov a výmena okien. Na prízemí sa vykoná aj kompletná výmena výkladov.

Termín realizácie: máj 2010 – december 2010

Celkové náklady: 164 000 Eur s DPH (z toho výklady na prízemí 37 000 Eur)

01
02
03
04
05
06
07
08