MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Autobusové obratisko - kruhová križovatka Pod kopcom

Mesto Moldava nad Bodvou z dôvodu zabezpečenia priameho príchodu detí do ZŠ Severná zabezpečilo projektovú dokumentáciu, ktorej hlavným účelom je výstavba kruhovej križovatky s obracaním autobusov a to prestavbou jestvujúcej stykovej križovatky ul. sv. Rócha a ul. ČSL armády (u ktorej jej pokračovanie od odbočenia ul. sv. Rócha je iba štrkové provizórne) v jej jestvujúcom stavebnom priestore bez zásahu do cudzích okolitých pozemkov. Rozšírenia vozovky sú minimálne - celkom 405 m2. Územie výstavby je rovinaté. Ďalej je zabezpečené napojenie dvoch nových chodníkov smerom ku vchodu ZŠ Severná a ku K5 s priechodom pre chodcov. Potom sa plánuje umiestnenie typizovaného autobusového prístrešku z oceľových pozinkovaných profilov s výplňami stien bezpečnostným sklom a strechou z Lexanu a s lavičkami. Rozmery prístrešku sú šírka 4,2 m, hĺbka 1,8 m, výška 2,5 m. Povrch kruhovej križovatky a časti ciest bude asfaltový a chodníky a autobusová zastávka bude zo zámkovej dlažby.
 
Predpoklad realizácie: 2018