MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

12 b.j. nižšieho štandardu, Budulovská ulica

Názov: 12 b.j. nižšieho štandardu

Miesto realizácie: Budulovská ulica

Investor: Mesto Moldava nad Bodvou

Rozpočtové náklady: 5 854 439,- Sk

Zmluvná cena: 4 174 195,13 Sk

Dodávateľ stavby: REMONT Ruskov s.r.o.

Začiatok výstavby: 08/2006

Ukončenie výstavby: 02/2007

Popis a parametre stavby: Stavba rieši dva bytové domy, každý so 6-timi bytovými jednotkami. Vybavenie bytov je nižšieho štandardu.

Prípojka vody PVC D 90 dl. 17,5 m a LDPE D50 dl. 41 m

Kanalizačná prípojka PVC DN 300 dl. 28 m

Prípojka NN CYKY 4Bx25 300 m

Žumpa 100 m3

Prístupová cesta 240 m2

Kapacita: 12 b.j.

Zastavaná plocha: 485 m2

Podlahová plocha: 292,40 m2 z toho:
4 jednoizbové byty á 17,8 m2
8 dvojizbových bytov á 27,65 m2

Obstavaný priestor: 867,6 m3

Spôsob financovania stavby:
80 % štátne prostriedky
20% prostriedky mesta

01
02
03
04
05
06
07
08
09

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu