MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

12 b.j. nájomné byty s nižším štandardom Moldava nad Bodvou, Budulovská ulica

Výstavba ďalších 12 bytov so zníženým štandardom – realizácia nových 12 bytov s 2-izbovými bytovými jednotkami s kompletným zabezpečením inžinierskych sietí. Akciu zastrešovala ETP Housing.

 

3 stavebné objekty, po 4 vchody, spolu 12 bytových jednotiek:

SO 01
SO 02
SO 03

Úžitková plocha 2-izbového bytu: cca 40 m2

 

Po predchádzajúcej dohode a zabezpečení potrebných inžinierskych sietí sa ešte zabezpečilo umiestnenie komunitného centra s príslušným sociálnym a hygienickým zariadením (9x6 m).

V budúcnosti sa plánuje výstavba ďalších 16 bytov (4 domy x 4 rodiny).

 

Zmluvný zhotoviteľ: Stavomark Moldava nad Bodvou

Začiatok výstavby: odovzdanie staveniska 20. 3. 2009

Ukončenie prác: október 2009

Zmluvné náklady: 282 tis. Eur (8,5 mil. Sk) s DPH

Financovanie: 80% štátne prostriedky, 20% prostriedky mesta

01
02
03