MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Harmonogram činnosti komunitného centra

PONDELOK
09.30 - 11.30  Predškolská príprava - pre deti od 4 do 7 rokov
- rozvoj grafomotorických schopností, rozvoj kognitívnych a jazykových kompetencií, rozvoj pamäte, pozornosti

13.00 - 15.00  Voľno časové aktivity
- rozvoj grafomotorických schopností, rozvoj kognitívnych a jazykových kompetencií, rozvoj pamäte, pozornosti

15.00 - 17.00  Preventívne programy
- zdravie, sexuálna výchova, rodičovské zručnosti, záškoláctvo, kriminalita


UTOROK
09.30 - 11.30  Predškolská príprava - pre deti od 4 do 7 rokov
- rozvoj grafomotorických schopností, rozvoj kognitívnych a jazykových kompetencií, rozvoj pamäte, pozornosti

14.00 - 16.30  Televízne popoludnie
- pozeranie rozprávok a filmov pre mládež


STREDA
10.00 - 12.00  Klub pre matky s deťmi v predškolskom veku
- voľno časové aktivity pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku

13.00 - 16.00  Voľno časové aktivity
- rozvoj grafomotorických schopností, rozvoj kognitívnych a jazykových kompetencií, rozvoj pamäte, pozornosti

14.00 - 17.00  Príprava na školskú dochádzku a školské vyučovanie

16.00 - 17.00  Zdravý pohyb - skupinové cvičenie (zumba)

ŠTVRTOK
Neformálne počítačové vzdelávanie - osvojovanie, rozširovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností v počítačovej oblasti
1. skupina: 09.00 - 11.00 predškolské deti - interaktívna tabuľa
2. skupina: 14.00 - 16.00 mládež do 17 rokov

13.00 - 16.00  Klub Vareška - dievčatá do 18 rokov

PIATOK
10.00 - 12.00  Nepravidelná skupinová aktivita na základe záujmov komunity

14.00 - 15.30  Práca s dospelými
- zvyšovanie finančnej gramotnosti a prevencia pred zadlženosťou a neplatičstvom, osvetové a poradenské programy v oblasti bývania; programy prevencie a riešenia konfliktov


Denne poskytované základné sociálne poradenstvo a právom chránené záujmy.
Jednorazové akcie - karneval, lampiónový sprievod, vynášanie Moreny, futbalový turnaj a vianočné pečenie.