MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 58

09.02.2021 12:25
Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 58 o územnom pláne sídelného útvaru Moldava nad Bodvou (ÚPN SÚ).

Návrh dodatku