MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zverejnenie zámeru priameho odpredaja akcií Prvej Komunálnej Finančnej a.s.

29.06.2020 9:49
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja 10 ks zaknihovaných kmeňových akcií Prvej Komunálnej Finančnej a.s. vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie