MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

18.11.2020 14:45
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou vo veľkosti 1/1 k celku, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

Oznámenie