MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Verejná vyhláška

25.03.2020 15:25
Mesto Moldava nad Bodvou, zastúpené primátorom ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "IBV Moldava / ul. SNP – Zriadenie TS, VN, NN".

Verejná vyhláška
Situácia