MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Verejná vyhláška

23.10.2020 12:34
Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania zmeny územného rozhodnutia na stavbu „INS_FTTH_KE_Moldava nad Bodvou“.

Verejná vyhláška
Zoznam parciel
Situácie