MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Verejná vyhláška

22.10.2020 15:25
Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Moldava nad Bodvou – Parkovisko na Nám. Ľudovíta Štúra, časť: SO 01 Spevnené plochy - akumulačná priekopa, ORL, vsakovací objekt“.

Verejná vyhláška
Rozhodnutie