MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Verejná vyhláška

05.02.2020 8:48
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na líniovú stavbu "IBV Moldava / ul. SNP – Zriadenie TS, VN, NN".

Verejná vyhláška
Situácia