MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 118

30.09.2020 16:21
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 118 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Návrh dodatku