MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Dodatok č. 1 k VZN č. 118

22.05.2020 12:04
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 118 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Dodatok č. 1