MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Dodatok č. 1 k VZN č. 113

22.05.2020 12:01
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 113 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Dodatok č. 1