MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Dodatok č. 1 k VZN č. 110

22.10.2020 10:47
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 110 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou.

Dodatok