MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ

31.03.2020
Uznesenia z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 27.03.2020.

Verejná vyhláška

26.03.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia predmetnej stavby s názvom "Čiastočná obnova bytového domu Nám. Ľ. Štúra 13, 14, 15, 16, Moldava nad Bodvou".

Oznámenie o výberovom konaní

26.03.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: mzdový účtovník / mzdová účtovníčka.

Verejná vyhláška

25.03.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, zastúpené primátorom ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "IBV Moldava / ul. SNP – Zriadenie TS, VN, NN".

Pozvánka na 18. zasadnutie MsZ

24.03.2020
Pozývame Vás na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2020 (piatok) o 14.00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou (v areáli amfiteátra).

Nariadenie primátora mesta č. 17

20.03.2020
Nariadenie primátora mesta č. 17 o dezinfekcii všetkých verejných priestorov, spoločných priestorov bytových domov a bytov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou zo dňa 20.03.2020.

Verejná vyhláška

17.03.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia predmetnej stavby s názvom „Predajňa potravín K3“, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

13.03.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia predmetnej stavby s názvom „Moldava nad Bodvou – rozšírenie NN smer Vinárske závody“ – líniová inžinierska stavba –elektroenergetická.

Oznámenie o zmene úradných hodín

12.03.2020
Na základe prijatých opatrení voči šíreniu koronavírusu boli zmenené úradné hodiny na ul. Bartalosovej a Školskej s platnosťou od zajtra 13.3.2020.

Informácia pre obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou

10.03.2020
Mesto Moldava nad Bodvou v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusu dnešným dňom až do odvolania odporúča...

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

10.03.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje týmito verejnými vyhláškami vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

Opatrenie primátora mesta ku koronavírusu

09.03.2020
Primátor mesta Moldava nad Bodvou v zmysle odporúčania ústredného krízového štábu prijíma až do odvolania preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Verejná vyhláška

03.03.2020
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Adresát písomnosti: TV OMEGA, s.r.o. v likvidácii

Oznámenie o výberovom konaní

27.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto „robotník - traktorista“.

Oznámenie o výberovom konaní

27.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola na ulici ČSA č. 15 v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška

25.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.