MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 99

04.09.2019 10:13
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Moldava nad Bodvou č. 99.

Návrh dodatku