MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Verejná vyhláška

27.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby "Obnova bytového domu Nám. Ľ. Štúra 11, 12 Moldava nad Bodvou".

Verejná vyhláška

27.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby "Modernizácia bytového domu Nám. Ľ. Štúra 7 a 8 Moldava nad Bodvou".

Verejná vyhláška

20.12.2019
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt poplatníkov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

20.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie o výberovom konaní

20.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca: riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou - Mestského športového klubu.

Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ

19.12.2019
Uznesenia zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 16.12.2019.

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru

18.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o výberovom konaní

17.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby.

Verejná vyhláška

16.12.2019
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt poplatníkov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Pozvánka na 15. slávnostné zasadnutie MsZ

16.12.2019
Pozývame Vás na 15. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2019 (štvrtok) o 17.00 hod., vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska (Hlavná 58).

Pozvánka na 14. zasadnutie MsZ

12.12.2019
Pozývame Vás na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2019 (pondelok) o 15.00 hod., v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ

11.12.2019
Uznesenia z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 9.12.2019.

Oznámenie o dobrovoľných dražbách

11.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľných dražbách.
Dátum konania: 14. január 2019 o 09.00 - 10.15 hod.

Verejná vyhláška

10.12.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: Štefan Bako
Naposledy sídlo/pobyt: 045 01 Moldava nad Bodvou
Písomnosť zo dňa 05.12.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, kontaktnom mieste Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

05.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutiana stavbu: „Obnova bytového domu Nám. Ľ. Štúra 11, 12 Moldava nad Bodvou“.

Verejná vyhláška

05.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutiana stavbu: „Obnova bytového domu Nám. Ľ. Štúra 7, 8 Moldava nad Bodvou“.