MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2018

Zoznam podaných žiadostí o dotácie

31.12.2018
Zoznam podaných žiadostí o dotácie.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

31.12.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

31.12.2018
Adresáti si môžu prevziať zásielku v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1.

Výzva na podanie oznamovacej povinnosti

28.12.2018
Správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe dokladovej kontroly zistil, že si adresát (M. Toporczer) do dnešného dňa nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona...

Verejná vyhláška

27.12.2018
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresátov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Uznesenie z 2. zasadnutia MsZ

27.12.2018
Uznesenie z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 20.12.2018.

Oznámenie o strategickom dokumente

27.12.2018
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Drienovec.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky a poukazu

27.12.2018
Adresáti si môžu dodací doklad a poštový poukaz prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

VZN č. 108

21.12.2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška o doručení písomnosti

20.12.2018
Doručovanú písomnosť si môže adresát (Monika Matyščáková) prevziať v informačnej kancelárii Okresného súdu Košice II v úradných hodinách.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

19.12.2018
Adresáti (Peter Župčán a Vladimír Zupko) si môžu uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní na Daňovom úrade Košice kontaktnom mieste Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

18.12.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Pozvánka na 2. zasadnutie MsZ

14.12.2018
Pozývame Vás na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 (štvrtok) o 9.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

14.12.2018
Adresáti (TV OMEGA s.r.o. a Juraj Máthé) si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní na Daňovom úrade Košice kontaktnom mieste Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uložení zásielky

14.12.2018
Adresáti si môžu prevziať zásielku v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1.

Uznesenie z 1. ustanovujúceho zasadnutia MZ

07.12.2018
Uznesenie z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 30.11.2018.