MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

VZN o zrušení VZN č. 65

24.01.2017 13:10

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 65 (o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorých výstavba je financovaná z dotácie MV a RR na ul. Novej.

 

VZN