MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Verejná vyhláška

20.12.2017 17:12
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Adresát písomnosti: Miroslav Smutný
Naposledy sídlo/pobyt: 045 01 Moldava nad Bodvou
Písomnosť zo dňa 15.12.2017 je uložená na Daňovom úrade Košice, kontaktnom mieste Moldava nad Bodvou.