MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Správa o Programe odpadového hospodárstva

28.12.2017 13:10
Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predložil dňa 15.12.2017 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“.

Správa