MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

26.01.2017 11:17

Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta a zámer zníženia ceny prenájmu majetku mesta Moldava nad Bodvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Oznámenie 1

Oznámenie 2