MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Dodatok č. 2 k VZN č. 94

27.12.2017 10:08
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 94 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Dodatok