MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Dodatok č. 1 k VZN č. 89

27.12.2017 9:58
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 89 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Dodatok