MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

04.10.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

04.10.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: TV OMEGA, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 045 01 Moldava nad Bodvou

Oznámenie o uložení zásielky

02.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

02.10.2017
Adresáti (2) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

29.09.2017
Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o výberovom konaní

26.09.2017
Primátor mesta Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ základnej školy v Moldave nad Bodvou.

Uznesenie z 37. zasadnutia MZ

26.09.2017
Uznesenie z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 21.09.2017.

Dodatok č. 1 k VZN č. 100

26.09.2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 100 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Oznámenie o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov

26.09.2017
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že veľkokapacitné kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad budú rozmiestnené v termíne od 27.09.2017.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

26.09.2017
Adresáti (2) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

26.09.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou, časť Budulov bude v termíne 16. október 2017 v čase od 7:40 do 14:30 hod. prerušená distribúcia elektriny.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

22.09.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

22.09.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku mesta.

Oznámenie o uložení zásielky

21.09.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie o dražbe

19.09.2017
Dražobná spoločnosť, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, zverejňuje oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 24. október 2017 o 10:20 hod.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

19.09.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.