MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Verejná vyhláška

20.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Rekonštrukcia plynovodov UO01502 Moldava nad Bodvou".

Voľby VÚC 2017 - zoznam kandidátov

19.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 5.

Pozvánka na 38. zasadnutie MZ

18.10.2017
Pozývame Vás na 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2017 (utorok) o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory - BodvaTel s.r.o.

18.10.2017
BodvaTel s.r.o. v zastúpení Valériou Vincovou - konateľkou spoločnosti oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Penziónu Bodva, Školská 5, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

17.10.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: TV OMEGA, s.r.o. v likvidácii
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 045 01 Moldava nad Bodvou
Písomnosť zo dňa 16.10.2017 je uložená na Daňovom úrade Košice, kontaktnom mieste Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uložení zásielky

17.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie

16.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje nájomníkom v objekte Poliklinika Moldava nad Bodvou a verejnosti, že z dôvodu fyzického opotrebenia došlo k závažnej poruche telefónnej ústredne.
Na odstránení havaríjneho stavu sa pracuje.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

13.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

13.10.2017
Adresáti (12) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie

12.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje verejnosti, že sa prerokovanie "Návrhu zmien a doplnkov č. 6 ÚPN SÚ Moldava nad Bodvou" uskutoční 11.10. do 13.11.2017.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

11.10.2017
Adresáti (3) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

10.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia stavby "Moldava nad Bodvou - Výstavba slučky MT7 po V533".

Zvolanie zasadnutia okrskovej volebnej komisie

06.10.2017
Primátor mesta Moldava nad Bodvou zvoláva 1. zasadnutie okrskovej volebnej komisie.

Verejná vyhláška

05.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia stavby: "SO 02 Spevnené plochy a komunikácie Moldava nad Bodvou - Stojiská podzemných kontajnerov v Moldave nad Bodvou – II. etapa, ul. Oslobodenia".

Oznámenie o poruche vodovodu

05.10.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom mesta, že došlo k poruche na hlavnom vodovodnom potrubí na Severnej ulici. Z uvedeného dôvodu je prerušená dodávka pitnej vody na predmetnej ulici (obytné bloky č. 22, 23, 24, 25). Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

04.10.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.