MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Oznámenie o nastúpení náhradníka na mandát poslanca MZ

09.11.2017
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

08.11.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

17.10.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 7. november 2017 v čase od 7:50 do 17:00 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite - Moldava nad Bodvou, Námestie budovateľov - bytovky č. 4-14 a garáže za kotolňou.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

07.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Výsledky volieb KSK v Moldave nad Bodvou

06.11.2017
Výsledky hlasovania z volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných dňa 04.11.2017 v Moldave nad Bodvou na funkciu predsedu a poslancov KSK.

Oznámenie o odvolaní kandidátov pre voľby KSK

03.11.2017
Volebná komisia KSK oznamuje, že sa Ing. Július Grulyo a Ing. Jozef Bobík vzdali kandidatúry pre voľby predsedu a poslanca do zastupiteľstva.

Pozvánka na 39. zasadnutie MZ

02.11.2017
Pozývame Vás na 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 10. novembra 2017 (piatok) o 10:00 hod. v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Uznesenie z 38. zasadnutia MZ

02.11.2017
Uznesenie z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 24.10.2017.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

30.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje dve voľné pracovné miesta na pozíciu: pomocný pracovník / pomocná pracovníčka.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

30.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: kuchár / kuchárka.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

30.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: vrátnik - informátor / pomocný pracovník.

Stavebné povolenie - podzemné kontajnery - II. etapa

27.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný špeciálny stavebný úrad povoľuje stavbu Stojiská podzemných kontajnerov - II. etapa.

VZN č. 107

26.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou č. 107 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o odvolaní kandidáta pre voľby KSK

25.10.2017
Volebná komisia KSK oznamuje, že sa Ján Struk vzdal kandidatúry pre voľby predsedu.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

23.10.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

20.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Rekonštrukcia plynovodov UO01502 Moldava nad Bodvou".