MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Oznámenie o zmene pracoviska ZSSK

27.11.2017
Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje cestujúcim, že dňom 11.12.2017 bude osobná pokladnica ZSSK otvorená v budove Terminálu integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto.

Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019, 2020

26.11.2017
Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý je otvorený a čaká na pripomienkovanie.

Návrhy dodatkov k VZN, návrh na zrušenie VZN

23.11.2017
Návrh Dodatku č. 1 k VZN (č. 89), návrh Dodatku č. 2 VZN (č. 94) a návrh na zrušenie VZN (č. 9).

Oznámenie o predaji majetku mesta a prenájme nebytového priestoru

23.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku mesta a zámer prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

14.11.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcich termínoch a lokalitách.

Verejná vyhláška

22.11.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Adresát písomnosti: TV OMEGA, s.r.o. v likvidácii

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

21.11.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Uznesenie z 39. zasadnutia MZ

20.11.2017
Uznesenie z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 10.11.2017.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

16.11.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.

Oznam o výberovom konaní

14.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľ / opatrovateľka.

Oznam o výberovom konaní

14.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ / učiteľka pre predmprimárne vzdelávanie.

Oznámenie o uložení zásielky

13.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

13.11.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Výzva na predloženie návrhov na udelenie ocenení mesta

10.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou vyzýva výchovné a vzdelávacie inštitúcie mesta, apolitické združenia a spolky, spoločenské organizácie a poslancov MZ, aby do 30. novembra 2017 predložili návrh osôb nominovaných na ocenenie v zmysle VZN č. 26.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

09.11.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o nastúpení náhradníka na mandát poslanca MZ

09.11.2017
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.