MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Oznámenie o uložení zásielky

03.02.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

02.02.2017

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

01.02.2017

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

30.01.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

30.01.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

29.01.2017

Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

VZN o určení výšky dotácie na žiaka

28.01.2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Oznámenie

26.01.2017

Na žiadosť poslancov Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou sa dňa 3.2.2017 uskutoční 27. mimoridne zasadnutie MZ, ktoré sa bude konať o 15:00 hod. v Inkubátorovom dome na Školskej ulici 10.

VZN o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

26.01.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou č. 101 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

26.01.2017

Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta a zámer zníženia ceny prenájmu majetku mesta Moldava nad Bodvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

26.01.2017

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

VZN o zrušení VZN č. 65

24.01.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 65.

VZN o zrušení VZN č. 64

24.01.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 64.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

24.01.2017

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

23.01.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie o uložení zásielky

19.01.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.